1. Gwarancja obowiązuje przez okres czasu określony przez producenta licząc od daty zakupu znajdującej się na dokumencie sprzedaży.

2.
 Reklamowany przedmiot należy dostarczyć na własny koszt wraz z dokumentem sprzedaży (kopia paragonu lub faktury). Przesyłka musi być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie regulaminu.

3. W przypadku uznania reklamacji towar odsyłany jest na koszt sprzedającego, a w przypadku jej odrzucenia na koszt kupującego.

4. Gwarancją nie są objęte wady spowodowane nieprawidłową eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem oraz użytkowaniem przedmiotów niezgodnym z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek niewłaściwego montażu, samodzielnie dokonywanych modyfikacji ani wynikających z naturalnego zużycia towaru.

5. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Czas odesłania przesyłki wynosi 2 dni robocze.

6. W przypadku stwierdzenia wad podlegających reklamacji przed wysłaniem reklamowanego towaru prosimy poinformować o tym sklep


Zapisz się na nasz newsletter!